Sign In
Search Filter →
Search
Spare Time Feelers 4 Sum
 • RW: 10.0 - RL: 5.0
 • RW%: 66.67%
 • RPA: 3.33
 • GW: 32 - GL: 16
 • GW%: 66.67%
 • GPA: 3.33
 • Pts: 398 - OPts: 294
 • PPA: 2.17
 • ROs: 6
 • TRO%: 12.500%
 • GP: 48
 • TA: 33.17
PlayerGWGPGW%PtsOPtsGAPAROsRO%-ROs-RO%GBBCWC
91275.00%101548.423.92433.333%18.333%02
3475.00%36229.003.50125.000%00.000%02
3475.00%37249.253.2500.000%00.000%00
5862.50%64548.001.2500.000%00.000%03
5862.50%67598.381.0000.000%00.000%00
5862.50%64588.000.7500.000%112.500%00
2450.00%29237.251.50125.000%00.000%00
League
LeagueRWRLRPRW%RL%RPAGWGLGPGW%GL%GPAPtsOPtsPPAEROs-EROsTERO%Team CPV
10.05.015.066.6733.333.3332164866.6733.333.333982942.17316.250%0.000